اين مقاله در صدد بيان اين مطلب است که اولاً تعريف فلسفه و کلام چيست؟ و اين دو علم در پي پاسخ‌ دادن به چه مسائلي‌اند؟ و ثانياً چه تفاوت‌هايي بين آنها وجود دارد؟ از اين رو در آغاز، علم ...