این مصاحبه مباحثی را پیرامون شرق‌شناسان و مطالعات و مکتوبات آنان پیرامون قرآن کریم ارائه می­دهد. از جمله به ورود مستشرقان در دو زمینه تفسیر قرآن و علوم قرآنی و دایرة ­المعارف‌هایی که پیرامون قرآن توسط آنها نوشته شده و ...
در این مصاحبه استاد گرامی به تعریف و شرح اصطلاحات قواعد، گرایشات و روش­های تفسیری همرا­­ه با تفاوت­های بینشان می­پردازد. در ادامه مطلب گرایش جامع را توضیح داده و قواعدی که هنوز نیاز به بحث جدی دارند و در مورد ...
فهرست مطالب: [catlist id=414]
حضرت آیت الله جوادی آملی بارها پیرامون اهمیت هنر به عنوان مسیر تبدیل معقول به محسوس و همچنین پیرامون ابعاد و ساحت ­های گوناگون هنر اسلامی و حتی مصادیق متداول هنر در روزگار جدید اعم از تلویزیون، سینما، شعر، نقاشی ...