فهرست مطالب: [catlist id=418]
این گفتگو در ابتدا با تعریف علوم قرآن به، دانستنی‌های پایه و پیش‌نیازهای اساسی برای شناخت و فهم قرآن، به توضیح تفاوت‌های دو اصطلاح علوم القرآن و العلوم القرآنیه می‌پردازد. سپس علوم قرآنی را در سه شاخه با محوریت زمان، ...
در این مصاحبه استاد گرامی به مسائل و مباحث جدید علوم قرآنی از جمله بحث قرآن و فرهنگ زمانه، قرآن و عهدین. قرآن و مستشرقان، اعجاز قرآن در بحث‌های مدیریتی، تربیتی، طبی و­…. اشاره و به طور مختصر تشریح می‌نمایند. ...
این گفتگو نحوه روش تحقیق در علوم قرآن را شرح می­دهد. ابتدا به تعریف اصطلاح روش پرداخته و آن را حرکتی برنامه­دار می­داند که دارای  شش عنصر هدف، مبانی، منابع، مراحل پژوهش، ابزار و قواعد و قوانین باشد. سپس با ...