این نوشتار بیان یک طرح پیشنهادی برای گام‌های اجتهاد است تعریف روش اجتهاد روش اجتهاد (تعریف اجمالی): مراحل گام به گام استفاده از منابع فقهی به کمک مبانی روش اجتهاد (تعریف تفصیلی): ترتیب بین مجاری (مراحل) + استفاده از قاعده/ قواعد مناسب برای ...
استاد: روش‌شناسیِ معطوف به مسائل مستحدثه اساساً نمی‌تواند چیزی جدای از روش فقه جواهری باشد؛ یعنی روش جواهری به دلیل انعطاف، جامعیت، گستردگی و هوشمندی خاص خود توانسته در میان روش‌های دیگر، حتی در نسبت با روش شیخ انصاری، خود ...
رهنامه: میراث فقهی به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟ استاد: انشاءالله در این کار و بقیه کارهایتان موفق باشید و نتیجه کارتان مرضی رضای خداوند و مورد توجه حضرت ولیعصر باشد. وقتی میراث فقهی می‌گوییم چون علم فقه از علوم ...
رهنامه: در حوزه علم فقه به لحاظ تحقیقی و پژوهشی مسائل و حیطه‌های گوناگونی هست که آشنایی با آنها برای طلاب مفید است. لطفا بفرمایید طلاب به چه مسائلی باید توجه پیدا کنند؟ استاد: در مورد فقه و اصول، غیر از ...