رهنامه‌­: توجه به فقه‌های مضاف و نوین در سال‌­های اخیر بیشتر شده است. فقه اقتصاد به عنوان یکی از فقه‌­های مضاف مورد گفتگو و مصاحبه است.جایگاه و اهمیت فقه اقتصاد را تبیین فرمایید‌­. استاد‌­: از حضرتعالی و مجموعه‌تان تشکر می‌کنیم که ...
رهنامه: رابطه فقه نظام و فقه معاصر چیست؟ استاد: من ابتدا لازم است یک مقدار درباره واژگانی در مقابل فقه که مربوط به بحث ما است تا حدودی توضیح بدهم. الان واژگانی به‌­کار برده می‌شود و گاهی گفته می‌شود فقه نظام، ...
رهنامه: فقه خانواده از فقه‌­های مضاف است؛ لطفاً درباره ضرورت فقه خانواده توضیح بدهید. استاد: نظام خانواده و فقه خانواده بسیار مهم و یک موضوع زیرساختی و بسیار اساسی برای یک جامعه است. قرآن کریم اساس تشکل و تکون جوامع بشری ...
رهنامه: تعریف فقه اجتماعی چیست و چه ضرورتی دارد؟ ویژگی‌­های فقه اجتماعی چیست؟ استاد: موضوع بحث ما فقه اجتماعی است. ابتدا تعریفی از فقه و فقه اجتماعی و تفاوتش با بعضی از اصطلاحاتی که نزدیک به آن یا مشابه آن هستند ...