رهنامه: منطق تطبيقي، موضوع بسيار مهمي است، به ويژه در سنت ما كه داراي ادبياتي بسيار غني است و در منطق، سابقه‌اي طولاني دارد. بزرگان بسياري درباره منطق قلم زده‌اند كه برخي از آنها شهرت جهاني دارند و آثارشان به ...
  رهنامه: در ابتدا، متناسب با فضاي بحث، بفرماييد تعريف شما از منطق چيست؟ آيا شما تلقّي منطق جديد از منطق را قبول داريد که مي‌گويد اعتبارسنجي و ارزيابي استدلال‌هاي صوري است؟ استاد: در جواب به اين سؤال، بهتر آن است که ...
منطق جديد که داراي نام‌هاي متعددي مانند نمادين، رياضي، صوري، کلاسيک است، عنوان دانشي است که با قاعده‌هاي آن مي‌توان ساختار صوري جمله‌ها و عبارت‌هاي زبان را تعيين کرد و نشان داد که از يک يا چند جمله به اعتبار ...
تعريف روشن و رساي اصطلاح‌هاي هر دانش، يکي از پيش‌نياز‌هاي آموزش و پژوهش در آن زمينه است؛ به ويژه در دانشي مانند منطق که سر و کار ما با مفاهيم انتزاعي و فاقد مصداق‌هاي محسوس و ملموس است. تا کنون ...