امام خميني (ره): من بايد از اين ضايعه‌اي که براي حوزه‌هاي علميه و مسلمين حاصل شد و آن رحلت مرحوم علامه طباطبايي اظهار تأسف کنم و به شما ملت ايران و خصوص حوزه‌هاي علميه تسليت عرض کنم. خداوند ايشان را با ...
  مرحوم علامه طباطبايي از بخش عمده‌اي از آثار خود در زندگينامه خودنوشت نام برده است. اما حجم اين آثار بيش از آن چيزي است که استاد، خود بدان اشاره نموده است. زيرا براي مثال برخي از اين يادداشت‌ها پاسخِ سؤالاتي ...