شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 15+16 » غروب غدیر ناطق
غروب غدیر ناطق | محمدحسین فروغی
561 بازدید

 

بسم الله الرحمن الرحيم

18/2/1346

28 محرم 1387

الحمدالله و اشکره علي نعمائه و الصلوة علي سيد المرسلين و آله الطاهرين و بعد هذا ما أوصي به عبدالحسين الاميني النجفي و هو يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريک له إلها واحدا فردا حيا قيوما، و يشهد أن محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله و لو کره المشرکون و يشهد ان ما جاء به صلي الله عليه و آله حق و أن الکتاب و السنة و الصراط و الميزان و الحساب والحشر و النشر و الجنة و النار حق لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور و اليه النشور و يشهد ان عليا اميرالمؤمنين حجة الله و خليفة رسوله و ان الأئمة من ولده کلمه التقوي و أعلام الهدي و العروة الوثقي و الحجة علي أهل الدنيا صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين.

 

وصي خود نمودم در حال صحت و اختيار و شعور دو پسر عزيز و فاضل خودم جنابان آقا شيخ محمد هادي و آقاي شيخ محمد رضا را که پس از وفات و انتقالم بجوار حضرت پروردگار مهربان موارد مفصله ذيل را چنانچه نوشته مي‌شود معمول داشته و انجام داده و جابجا نمايند:

1ـ اثاثيه و مخلفاتي‌که در منزل طهران دارم کائنا ما کان قسمتي از آن مال طلق شخصي بانو اشرف السادات است و آنچه راجع به من است پنج هزار تومان از آن بابت طلب ايشان يعني بانو اشرف‌السادات به ايشان بپردازند و بقيه را مصالحه کرده به نور چشمي احمدآقا و محمد آقا و بقيه اولادم ابدا حقي در او ندارند و بايد تحويل مادرشان بوده و مادر ايشان قيم شرعي ايشان است و اولاد خودم را خاصه نورچشمان آقا هادي و حاج آقا رضا را اکيدا وصيت مي‌نمايم که هرچه توانند احترام علويه اشرف السادات را مرعي داشته و با کمال ادب و حسن معامله با او و اولادش رفتار نمايند و ايشان را وسيله اتصال با حضرت ختمي مرتبت شمرده و هرچه ميسور شود به ايشان رسيدگي نمايند که موجب فرح و سرورِ روح من و رضاي حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها است.

2ـ هر چه از اثاثيه و مخلفات و کتاب در نجف اشرف دارم بالمصالحه الشرعيه راجع به آقا هادي و حاج آقا رضا و آقا صادق و خواهران ايشان مي‌باشد و نور ديدگانم احمد و محمد و خانم مادرشان اصلا حقي در او ندارند و بايد علي ما فرض الله در ميان اولاد نجفم قسمت شود.

3ـ منزل سکني که در نجف اشرف دارم چون عمده قسمت از وجهش از مال کتابخانه پرداخته شده تمام خانه را به اسم کتابخانه ثبت کنند و از مستقلات کتابخانه محسوب گردد به شرط اينکه مدير کتابخانه از اولادم و بقيه اولاد ذکورم نسلا بعد نسل در او ساکن بوده و از کتابخانه تحفظ نمايند.

4ـ منزلي که در تهران دارم ملک طلق خاص خودم است آن و تمامي مجلدات الغدير که در تهران موجود است يا دوره کامل يا مفردات مجلدات پس از تخريج مصارف آينده ميان تمام ورثه پنج پسر و سه دختر علي ما فرض الله تقسيم شود و تمام ثمن بدون تنصيف به علويه اشرف السادات بايد داده شود.

و تفصيل مصارف به اين قرار است:

مخارج دفن و کفن و مجلس فاتحه به صورت عادي دو سال نماز و دو ماه روزه استيجاري.

اطعام چهل نفر از سادات، و وحدت مجلس شرط نيست.

ده سال براي زيارت نايب گرفته شود که به کربلا رفته و به جاي آورد.

ده سال براي حضرت صديقه سلام الله عليها آقامه عزا به نام آن بي بي عالم شود در يکي از دو جمادي

[…]

5ـ اولاد خود را وصيت مي‌نمايم حتي الامکان از جوار مولي اميرالمؤمنين عليه السلام دور نشده و تا زنده هستند خدمت آن بزرگوار را فرض خودشان شمرده و با جان و دل آنچه توانند خدمت کنند و از کتابخانه مبارکه امام عليه السلام نگهداري نمايند تا زحمات تباه نبوده و بي نتيجه نگردد.

6ـ اگر أجل در خارج نجف اشرف مرا درک نمود از اولاد و رفقاي خود تقاضا مي‌نمايم که هرچه توانند فعاليت کنند که جنازه من نقل به آستان قدس اميرالمؤمنين نجف اشرف بوده باشد و اين منت را به من گذاشته و در حمل جنازه من کمال همراهي و مساعدت و محبت را مصروف دارند و از دعاي خير فراموشم ننمايند و در مجالس تعزيه و توسل و دعا يادي از حقير نمايند و هر کسي که در ذمه حقير هرگونه حقي داشته باشد مرا بخشيده و عفو نمايد.

و در صورت تحقق دفن حقير در نجف اشرف در سرداب زمين حمزه بحر در زاويه که الآن اطاق ظهور تصاوير است دفن نمايند چون اين زمين با نفقه مرحوم حاج سيد رضا خان اخوي خريده شده و ان مرحوم زياد طالب بود که حقير در آن خاک مدفون شوم.

طلب‌هايي که در تمامي دفاتر بغلي خود از هرکس دارم و نوشته شده کائنا من کان کم و زياد همه بري الذمه بوده و نبايد از احدي طلبي مطالبه شود و حسابي با کسي در ميان ندارم غير از جناب دوست عزيزم آقاي دستمالچي حاج کريم آقا و نور چشمي عزيز ارجمندم آقا رضا و هر دو مورد اعتمادم بوده و هرچه گويند صحيح و ممضي است.

در خاتمه اولاد و احفاد عزيز خودم و دوستان و علاقه مندان محترم و کافه ذراري آل عصمت را بخدا سپرده و از همه ايشان خداحافظي مي‌نمايم.

و آخر کلامي ان الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و السلام علي عباده الصالحين

العبد المذنب العاصي الحقير الذليل

عبدالحسين الاميني النجفي

پاسخ دهید: