شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 23 و 24 / علامه محمد تقی شوشتری » کتاب مقدس
کتاب مقدس | محمدحسین فروغی
404 بازدید

علامه شوشتری نکات و دقائق تفسیری خود را در حاشیه یک قرآن قدیمی متعلق قرن یازدهم ه.ق می‌نوشته است. ایشان خود درباره این قرآن می‌گوید:

«قرآن عجیبی است. این را برای‌ بنده‌ آورده‌اند‌ و نمی‌دانم که این دو صفحه را چه کسی با خمیر به‌ هم‌ چسبانده بـود. بـه یکی از رفقا دادم که در صحافی خیلی ماهر است تا از هم‌ باز‌ کرد‌ و در میان آن دو صفحه از هم باز شده، نوشته بود: «وقف‌ نمود‌ آسیه‌ خانم بنت مرحوم علی مردان این یک جلد کـلام الله مـجید را بر کـافه عامه شیعیان‌، تولیتش را با دخترش روحی‌جان قرار داد و بر فرض انقراض، تولیت آن با‌ اعلم‌ کسی است کـه در آن بلد باشد»… چیز عجیبی است که اینجا آخـرش ‌نـوشته: «هذا لمصحف الرابع و السبعون من المصاحف التی‌ کتبتها‌» یعنی‌ این قرآن هفتاد و چهارمی اسـت کـه نـوشته‌ام. خیلی از مردمند که در عمرشان 74 بار‌ قرآن‌ نمی‌خوانند! این کاتب 74 بار قرآن را نوشته، باز هم نـنوشته که‌ دیگر‌ نمی‌خواهم‌ نوشت یا دیگر وقت مرگ من است، شاید بعد از ایـن باز هم نوشته بـاشد‌. تـاریخش‌ هم‌ 1072 است که حالا سال 1405 است. دیگر اینکه، تمام صفحاتش افشان‌ طلاست‌ و مثل اینکه از اول تا آخرش را هم فقط با یک قلم نوشته است.»

همان‌گونه که پیش از این گفته شد این نکات تفسیری با تحقیق و تصحیح آقای بهراد جعفری منتشر شده است. در صفحات پیش رو تصاویری از تاریخ کتابت این قرآن خطی به همراه حواشی علامه شوشتری تقدیمتان می‌شود.

پاسخ دهید: