در ابتداي بحث و قبل از ورود به بررسي نهاد حوزه و هويت طلبگي، بايد به چند نکته اشاره کرد: 1ـ در دنيا فقط يک‌بار براي انسان فرصت زندگي پيش مي‌آيد و تکراري ندارد. عمر کوتاه است و ما براي رسيدن ...
  درآمد[1] انسان همت خود را بر اهداف اولويت‌دار متمركز مي‌كند و طبعاً تمايل به صرف حداقل نيرو براي ابزارسازي و مقدمه‌چيني براي رسيدن به هدف را دارد. «زبان»، ماهيت ابزاري دارد و به همين دليل، محصلان ادبيات و زبان، وقتي احساس ...
تفقه در دين و کشف «چگونگي حرکت در شبکه هستي»، از گزاره‌هاي دين است که بايد با مديريت معادلات وجودي، انسان را به سمت اتصال به ابديت حرکت دهد. عدم تحقق مطلوب اين معنا در وضع موجود حوزه‌هاي علميه، خودش ...
  حکایت روزی مردی داخل چاله‌ای افتاد و بسیار دردش آمد... یک كشیش او را دید و گفت: حتماً گناهی انجام داده‌ای! یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت! یک روزنامه‌نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد! یک بودایی به او ...