رهنامه پژوهش: با توجّه به سابقه‌ای که حضرت‌عالی در جامعة المصطفی در مدیریت راهبرد پژوهش داشتید و در آنجا هم در بحث‌های راهبردی و هم بحث‌های مدیریت اجرایی کارهایی کردید که برای ما مغتنم است و سمت فعلی شما که ...
  نویسنده: عظیم محبی، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی با نگاهي اجمالي به نحوه ياددهي ـ يادگيري در مدارس در مي يابيم که گفتن، شنيدن و حفظ کردن، ارکان فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري را تشکيل مي دهد. اين مولفه ها با نام ...
مرحوم علامۀ عسکری (رضوان الله علیه) از نظر شمارش، یک نفر، ولی از نظر خرد و عقل، بیش از هزار نفر است. ایشان متولد 1331 یا 32 قمری است و آشنایی ما با ایشان، به سالها پیش برمیگردد. زمانی که ...
زندگی‌نامه خودنوشت سید محسن امین سید محسن امین آنچنان که خود می‌گوید به تبعیت از بزرگانی چون علامه حلی )ره( و دیگران بخشی از ماجرای زندگی خود را برای ماندن در تاریخ و عبرت آیندگان برای خوانندگان کتاب شریف اعیان الشیعه ...