رهنامه: بسم‌الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با هويت طلبگي است. پرسش اين است که طلبه از نظر دين به عنوان يک شخصيت اجتماعي و يک صنف، به چه کسي گفته مي‌شود و چه خصوصياتي دارد؟ قوام و ارکان ...
  رهنامه: به عنوان اولين سؤال، بفرماييد که هويت طلبه چيست؟ چه عناصر و ارکاني دارد؟ آيا آيه «نفر» بيانگر هويت طلبگي است؟ يا اينکه آيات ديگري نيز وجود دارد؟ از نگاه دين، طلبه و عالم ديني چه هويتي دارد؟ استاد: آيه ...
پرداختن به هویت طلبگی از منظر دینی و اجتماعی در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین غنوی رهنامه: بسم الله الرحمن الرحيم. همان‌طور که مستحضريد بحث در رابطه با هويت طلبگي است. قصدمان اين است که اين بحث را مدخلي قرار دهيم تا ...
واکاوی هویت طلبگی از منظر علوم اجتماعی در گفتگو با دکتر ابراهیم فیاض رهنامه: آيا هويت از ديدگاه علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي اصطلاح خاصي است؟ استاد: اصطلاح آيدن تي تي در جامعه‌شناسي به همان معناست، ولي بيشتر به بررسي ماهيت مي‌پردازد. حقيقتاً ...