در اين نوشتار به بررسی زندگی نامه و آثار شيخ آقابزرگ تهرانی پرداخته مي‌شود، علل نوشتن کتاب الذريعه و اعلام الشيعه، سيره علمی خاص ايشان سفرهای علمي، بررسی اجازات و حوادث مختلف زندگی ايشان محل نظر است. گرچه دير اما غنيمت ...
  از لابه‌لاي سيره اخلاقي آخوند خراساني، مي‌توان رد پاي تربيت اخلاقي استاد عرفان، سيد علي شوشتري را به خوبي مشاهده کرد. آخوند خراساني با اينکه چهار استاد بزرگ در علوم منقول داشته است، ولي مي‌فرمود: «سيد علي شوشتري بود که مرا ...
  تولد محمد کاظم خراساني، در سال 1255 هجري قمري در مشهد متولد شد. يازده ساله بود که دوران سلطنت ناصر الدين شاه آغاز گشت. و تقريبا از همان زمان به تحصيل علوم ديني در مشهد، مشغول شد. سفر به سبزوار و تهران محمد کاظم ...
  1ـ به اين دليل که آخوند خراساني، پديدآورنده يکي از اثرگذارترين کتا‌ب‌هاي اصولي شيعه است؛ کتابي وزين و عميق که از زمان تأليفش تا امروز، متن درسي دوره سطح حوزه‌هاي علميه و متن محوري دروس خارج اصول بوده و با ...