ولادت 18 ذي‌حجه 1214 هـ. ق دزفول خانواده پدرش شيخ محمد امين، از مبلغان و مروجان شريعت و از نوادگان جابر بن عبدالله انصاري، و مادرش بانويي پرهيزکار و دختر يکي از عالمان شهر بود. سفرها در هجده سالگي به همراه پدرش به عراق سفر ...
  1ـ روزي مادر شيخ به وي اعتراض مي‌کند و مي‌گويد: «با اين همه وجوهاتي که شيعيان از اطراف نزد شما مي‌آورند، چرا برادرت منصور را بيشتر رعايت نمي‌‌کني و به او مخارج کافي نمي‌دهي؟» شيخ بي‌درنگ کليد اتاقي را که وجوه ...
  در ميان دانشمندان علوم اسلامي، بر حسب منزلت نام‌آوران هر رشته‌اي، هر يک را با لقبي خاص خطاب مي‌کنند. در حوزه فقه و اصول، به طور مطلق، لقب شيخ براي دو شخصيت بي‌بديل به کار رفته است. اولي شيخ متقدمين ...
  سير تحول کتب درسي علم اصول فقه در حوزه‌هاي شيعي، از آغاز تا امروز امروزه سه کتاب اصلي و محوري که در علم اصول، متن اصلي تدريس در حوزه‌هاست، بر اساس چهارچوبي است که توسط شيخ انصاري پي‌ريزي شده است که ...