با حفظ حرمت همه استادان که با همه وجود مديون آنانيم، يکي از استادان بزرگوار، در اوايل تحصيل،  بنده را نصيحت مي‌فرمود كه "در طول سال خوب درس بخوانيد و تابستان‌ها درس نخوانيد؛ در تابستان تاريخ بخوانيد. اين براي رفع ...
برخي با يک آشنايي اجمالي که از تاريخ دارند ادعاهايي مطرح مي‌کنند، مثلا مي‌گويند امام حسين(ع) در حرکت تاريخ نقش آفريد و مسير تاريخ را به سمت توحيد و يکتاپرستي برگرداند؛ ولي وقتي مي‌روي سراغشان مي‌گويي حالا چطور؟، مي‌گويد ما ...
دنياي امروز ارتباط با گذشته را کم‌رنگ نمي‌کند، بلکه تا حدي بي‌معنا مي‌کند... پيشرفت‌هاي خيره‌کننده کنوني که تبليغات فراوان رسانه‌اي هم پشت آن است، آن‌چنان اذهان نسل جديد و حتي قديمي را پر كرده که گاهي خط بي‌اعتباري و بي‌ارزشي ...
اجتهاد در تاريخ که اصطلاحاً تحليل در تاريخ ناميده مي‌شود، عبارت است از نقد و بررسي قضاياي تاريخي به منظور کشف واقعيت قضايا به مدد ابزاري که در اختيار مورخ است. و اين، امر آساني نيست. مهمترين اصولي را که تحليل‌گران ...