در برخي از منابع تاريخي جمله‌اي را به امام سجاد(عليه السلام) نسبت مي‌دهند كه با اين مضمون است: "إنّا کنا نعلم مغازي الرسول الله کما نعلم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌هاي قرآن را به بچه‌هايمان و ديگران ياد مي‌دهيم، ...
تاريخ براي فهم علوم، بسيار مؤثر است. در فقه در بحث صلاه، در خصوص اوقات صلاه، نظريات مختلفي و روايات متفاوتي وجود دارد. بعضي‌ها مثل و مثلين را مطرح کردند. در لمعه خوانديد. بعضي‌ها دوهفتم، چهارهفتم و تمام را مطرح ...
اين يکي از نقاطي است که نقل‌هاي تاريخي را از نقل‌ها و روايات احکام جدا مي‌کند. گاه در نقل‌ها و روايات فقهي چيزهائي وجود دارد و با عقل تنافي ظاهري دارند؛ همانند ديه انگشتان که يک انگشت يک دهم ديه ...
متأسفانه ما در مباحث فقه السيره بسيار فقيريم. فقير کسي است که نانِ بخور و نمير دارد. ما هيچي نداريم. متأسفانه قواعد و ضوابط استنتاج هم موجود نيست و اين کارِ ما را دشوارتر مي‌کند، خصوصاً اينکه تاريخ را گزارش ...